Giáo viên có bằng đại học suốt 12 năm chỉ hưởng lương trung cấp, đúng hay sai?

11/03/2021 06:18
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khi được tuyển dụng bạn đã có bằng đại học phù hợp chuyên ngành đào tạo, từ năm 2009 đến bạn vẫn hưởng lương trung cấp là chưa phù hợp.

Một bạn đọc có tên T.T.B.P có địa chỉ mail tran….05@gmail.com gửi thư về Tòa soạn có nội dung như sau: “Tôi là giáo viên cấp tiểu học đang giảng dạy tại huyện Thường Tín - Hà Nội.

Năm 2007 tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm 2009 trúng tuyển viên chức ngành giáo dục (giáo viên tiểu học) tại huyện Thường Tín - Hà Nội. Tôi có đầy đủ Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

Từ năm 2009 đến nay, tôi vẫn chỉ được hưởng lương Trung cấp (hạng IV) có hệ số 2,06 đến 4,06 mà không được chuyển hưởng lương giáo viên tiểu học cao cấp có hệ số lương tương đương bậc đại học có hệ số 2,34 đến 4,98.

Xin hỏi, tôi tuyển dụng năm 2009 và đỗ công chức tháng 12 năm 2009, khi tuyển dụng tôi có bằng đại học nhưng chỉ được xếp lương trung cấp là đúng hay sai?

Từ năm 2009 đến nay tôi vẫn không được chuyển xếp lương theo bằng cấp là đúng hay sai?

Nhiều giáo viên ở các nơi khác, nếu có trình độ đại học đều được chuyển xếp lương theo bằng cấp từ trước năm 2015 tại sao chúng tôi chưa được chuyển? Làm mất quyền lợi hợp pháp và chính đáng của chúng tôi rất nhiều, mong được bảo vệ.

Năm 2020, UBND huyện Thường tín và có tổ chức xét chuyển ngạch giáo viên hạng IV lên hạng III nhưng tôi không xét tuyển do chưa có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III.

Kính mong giúp tôi giải đáp những thắc mắc trên. Trân trọng cảm ơn tòa soạn”.

(Ảnh minh họa: vov.vn)

(Ảnh minh họa: vov.vn)

Rất cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và gửi câu hỏi về Tòa soạn bằng kiến thức cá nhân, căn cứ các văn bản pháp lý người viết cung cấp các quy định liên quan đến vấn đề bạn hỏi như sau:

Trường hợp giáo viên tiểu học được bổ nhiệm sau ngày 10/09/2005 thì ngạch và hệ số lương của giáo viên tiểu học được quy định tại mục 4 Chương II Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC như sau:

4- Các ngạch giáo viên tiểu học.

a) Giáo viên tiểu học đạt chuẩn theo quy định của ngạch (trình độ trung học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy) đã được chuyển xếp lương cũ sang lương mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 vào ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) thuộc viên chức loại B theo bảng chuyển xếp số 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT, cụ thể đã được chuyển xếp theo bảng sau:

Bậc lương mới

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số lương mới

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

Hệ số lương cũ

1,57

1,74

1,91

2,08

2,25

2,42

2,59

2,76

2,93

Bậc lương mới

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

VK

VK

VK

VK

Hệ số lương mới

3,66

3,86

4,06

VK5%

VK7%

VK9%

VK11%

Hệ số lương cũ

3,10

3,27

3,44

3,61

3,78

3,95

4,12

b) Từ bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới vào viên chức loại B đối với giáo viên tiểu học đạt chuẩn nêu trên và căn cứ vào phân loại, chức danh và mã số của các ngạch giáo viên tiểu học ban hành tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV để chuyển xếp lương đối với giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học phù hợp với chuyên ngành giảng dạy đã chuyển xếp lương cũ sang lương mới vào ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) thuộc viên chức loại B như sau: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến trước ngày Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo bảng chuyển xếp tại điểm a, khoản 4 này.

Kể từ ngày Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành được căn cứ vào hệ số lương mới và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch giáo viên tiểu học đạt chuẩn (viên chức loại B) để chuyển xếp vào hệ số lương mới ở ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) thuộc viên chức loại A0 (nếu có trình độ đại học).

Cách chuyển xếp vào hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203) thuộc loại viên chức loại A1 (nếu có trình độ đại học).

Cách chuyển xếp vào hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học chính (viên chức loại A0) từ hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học đạt chuẩn (viên chức loại B) thực hiện theo hướng dẫn Thông tư số 80/2005/TT.

Cách chuyển xếp vào hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học cao cấp (viên chức loại A1) (viên chức A1 có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98) từ hệ số lương mới của ngạch giáo viên tiểu học đạt chuẩn (viên chức loại B) thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, mục I Thông tư này.”

Việc quy định mã số, mã ngạch của ngành Giáo dục và Đào tạo thì căn cứ vào Quyết định Số: 61/2005/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá - Thông tin.

TạiĐiều 1. Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức bao gồm:

1. Giáo dục và đào tạo:

- Giáo viên mầm non chính (trình độ cao đẳng) - Mã số 15a.206;

- Giáo viên mầm non cao cấp (trình độ đại học) - Mã số 15a.205;

- Giáo viên tiểu học chính (trình độ cao đẳng) - Mã số 15a.204;

- Giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ đại học) - Mã số 15a.203;

- Giáo viên trung học cơ sở (trình độ cao đẳng) - Mã số 15a.202;

- Giáo viên trung học cơ sở chính (trình độ đại học) - Mã số 15a.201;

- Giáo viên trung học phổ thông chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ đại học) - Mã số 15c.207;

- Giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ cao đẳng) - Mã số 15c.208;

- Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ trung học) - Mã số 15c.209;

- Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn (chưa đạt trình độ trung học) - Mã số 15c.210;

Điều 2.

1. Trình độ theo chuyên ngành đào tạo của các chức danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải phù hợp với chuyên môn của viên chức đang đảm nhiệm;

2. Chức danh và mã số của các ngạch viên chức quy định tại Điều 1 của Quyết định này là căn cứ để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện việc chuyển xếp lương mới theo quy định;…”

Như vậy khi bạn được tuyển dụng viên chức tiểu học, có trình độ đại học thì theo các văn bản quy định trước đây, bạn sẽ có thể được xếp lương, chuyển xếp lương giáo viên tiểu học cao cấp (Mã số 15a.203) có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98, việc chuyển xếp lương thực hiện theo Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Do đó, khi bạn tuyển dụng bạn đã có bằng đại học phù hợp chuyên ngành đào tạo, từ năm 2009 đến bạn vẫn hưởng lương trung cấp là chưa phù hợp.

Đến nay vì sao bạn không được chuyển thì bạn liên hệ Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội để nắm thông tin chi tiết.

Do năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín có đợt xét thăng hạng viên chức từ hạng IV hiện nay (hệ số lương từ 2,06 đến 4,06) lên hạng III (có hệ số lương 2,1 đến 4,89) căn cứ tại Điều 5 – Tiêu chuẩn giáo viên hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III, do bạn chưa được chuyển giáo viên tiểu học cao cấp (trình độ đại học) nên bạn sẽ thiệt thòi lớn khi chuyển xếp lương theo Thông tư 21/2015/TTLT- BNV- BGDĐT (sẽ được thay thế bằng Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 20/3/2021).

Để đảm bảo quyền lợi giáo viên, kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội kiểm tra, rà soát các trường hợp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tuyển dụng các năm trước năm 2015 (khi các Thông tư 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BNV-BGDĐT ban hành) có trình độ cao đẳng, đại học chưa được xếp lương, chuyển xếp lương theo theo các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Phần tư vấn có tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau.

BÙI NAM