Giáo viên công tác tại các xã này có thể được nghỉ hưu trước tuổi

14/01/2022 06:39
BÙI NAM
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ 1/1/2021, giáo viên công tác ở các địa bàn trên thì có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường.

Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 30/01/2022, được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Trích lược một một số xã thuộc vùng khó khăn:

Tại phụ lục Danh mục vùng đặc biệt khó khăn của Thông tư trên, có 27 tỉnh, thành phố, 01 đơn vị sản xuất và hành chính khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Xin được trích lược một số xã trong danh mục trên, chi tiết xem trong Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH.

Ở tỉnh Bắc Kạn có 20 xã gồm: Vũ Muộn, Bằng Phúc, Văn Lang, Đổng Xá, Dương Sơn, Kim Hỷ, Liêm Thủy, Lương Thượng, Văn Vũ, Xuân Dương, Cốc Đán, Thượng Quan, An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La.

Ở tỉnh Bình Phước: 04 xã gồm: Đak Nhau, Đường 10, Bù Gia Mập, Đak Ơ. Tỉnh Bình Thuận có 01 xã là Đảo Hòn Hải. Thành phố Đà Nẵng bao gồm tất cả các xã trong toàn huyện Hoàng Sa.

(Ảnh minh họa: L.C/Giaoduc.net.vn)

(Ảnh minh họa: L.C/Giaoduc.net.vn)

Tỉnh Cao Bằng gồm 58 xã là Bảo Toàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Sơn Lập, Sơn Lộ, Thượng Hà, Xuân Trường, Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Cao, Nam Quang, Quảng Lâm, Thạch Lâm, Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Yên Thổ, Cô Ngân, Đức Quang, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Thị Hoa, Thống Nhất, Cải Viên, Hồng Sỹ, Lũng Nặm, Nội Thôn, Mã Ba, Thượng Thôn, Tổng Cọt, Hưng Đạo, Mai Long, Bế Văn Đàn, Cách Linh, Đại Sơn, Mỹ Hưng, Cao Thăng, Đàm Thủy, Đình Phong, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Quang Hán, Phong Nặm, Tri Phương và 01 là Thị trấn Pác Miầu; Tỉnh Đăk Lăk gồm 14 xã là Xã Krông Na, Ea Sol, Ea Hiao, Cư KBang, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Lốp, Ya Tờ Mốt, Cư Drăm, Cư Pui, Yang Mao, Đliê Ya, Krông Nô.

Tỉnh Đăk Nông: 46 xã là Cư Knia, Đắk Drông, Đắk Wil, Ea Pô, Đắk Ha, Đắk Plao, Đắk R’Măng, Đắk Som, Quảng Hoà, Quảng Khê, Quảng Sơn, Đắk Gằn, Đắk Lao, Đắk N'Drót, Đắk R’La, Đắk Sắk, Long Sơn, Thuận An, Đắk Ru, Đắk Sin, Hưng Bình, Nhân Đạo, Quảng Tín, Đắk Hòa, Đắk Môl, Đắk N' Drung, Nâm N’Jang, Nam Bình, Thuận Hà, Thuận Hạnh, Buôn Choah, Đắk Drô, Đắk Nang, Đắk Sôr, Đức Xuyên, Nâm N’Đir, Nâm Nung, Nam Xuân, Quảng Phú, Tân Thành, Đắk Buk So, Đắk Ngo, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Trực, Đắk R’Tih. và 01 thị trấn là Thị trấn Đức An. Tỉnh Điện Biên gồm các xã Hẹ Muông, Mường Lói, Mường Nhà, Na Tông, Na Ư, Núa Ngam, Pa Thơm, Phu Luông, Chiềng Sơ, Háng Lìa, Keo Lôm, Luân Giói, Mường Luân, Na Son, Nong U, Phì Nhừ, Phình Giàng, Pú Hồng, Pú Nhi, Tìa Dinh, Xa Dung, Chung Chải, Huổi Lếch, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Mường Tông, Nậm Kè, Nậm Vì, Pá Mì, Quảng Lâm, Sen Thượng, Sín Thầu, Chà Cang, Chà Nưa, Chà Tở, Nà Bủng, Na Cô Sa, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Chua, Nậm Khăn, Nậm Nhừ, Nậm Tin, Pa Tần, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Vàng Đán, Huổi Só, Lao Xả Phình, Mường Báng, Mường Đun, Sín Chải, Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Trung Thu, Tủa Thàng, Xá Nhè, Mường Khong, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Xi, Rạng Đông, Ta Ma, Tênh Phông và 2 thị trấn gồm thị trấn: Điện Biên Đông và Tủa Chùa.

Đơn vị sản xuất và hành chính khác: Nhà giàn DK1; và nhiều xã khác xem chi tiết trong phụ lục danh mục vùng đặc biệt khó khăn của Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH.

Giáo viên công tác vùng trên được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

Thời gian người lao động làm việc trước ngày 01/01/2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

...3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, giáo viên công tác ở các địa bàn trên thì có thể được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Cụ thể ở Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2022 như sau:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2022

55 tuổi 6 tháng

2022

50 tuổi 8 tháng

2023

55 tuổi 9 tháng

2023

51 tuổi

2024

56 tuổi

2024

51 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 3 tháng

2025

51 tuổi 8 tháng

2026

56 tuổi 6 tháng

2026

52 tuổi

2027

56 tuổi 9 tháng

2027

52 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

57 tuổi

2028

52 tuổi 8 tháng2029

53 tuổi2030

53 tuổi 4 tháng2031

53 tuổi 8 tháng2032

54 tuổi2033

54 tuổi 4 tháng2034

54 tuổi 8 thángTừ năm 2035 trở đi

55 tuổi

Tài liệu tham khảo:

  1. Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH

  2. Nghị định 135/2020/NĐ-CP

BÙI NAM