Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế, thầy cô cần biết

13/03/2021 06:50
LÊ MINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tôi được thông báo là tôi chỉ được nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 10/2022. Vậy tôi xin hỏi thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của tôi vào thời điểm nào là đúng?

Một bạn đọc có địa chỉ email là dangvann…thkt@gmail.com gửi thư cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhờ tư vấn, câu hỏi như sau:

"Tôi là nam giáo viên, sinh tháng 12/1965, tham gia bảo hiểm từ tháng 4/1985 và đang công tác tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Vừa qua tôi được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giảm biên chế từ tháng 4/2021.

Tuy nhiên hiện nay tôi được thông báo là tôi chỉ được nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 10/2022. Vậy tôi xin hỏi thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của tôi vào thời điểm nào là đúng? Xin chân thành cảm ơn!"

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại

Người viết cung cấp các quy định liên quan và thông tin tư vấn trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo thư bạn gửi cho Tòa soạn thì tính đến thời điểm hiện tại (tháng 3/2021) bạn 55 tuổi 3 tháng và có 36 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Rất tiếc là bạn chưa nói rõ mình được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi ở trường hợp nào.

Bởi vì, tại khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế như sau.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP như sau:

c) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

d) Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

đ) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

c) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

g) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”.

Như vậy, nếu bạn thuộc 1 trong các trường hợp trên thì sẽ thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giảm biên chế. Đi cùng với các điều kiện này thì phải đi kèm với độ tuổi và năm đóng bảo hiểm xã hội.

Bởi, tại Điều 8 của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP cũng đã hướng dẫn: Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội.

Nếu so sánh về số tuổi của bạn (55 tuổi 3 tháng ) và số năm đóng bảo hiểm xã hội (36 năm) thì tháng 4/2021 này là bạn đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giảm biên chế.

Tuy nhiên, việc nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giảm biên chế ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn, sự tự nguyện của cá nhân và đồng ý của đơn vị trực tiếp quản lý thì nó còn phụ thuộc một phần vào ngân sách địa phương để chi trả chế độ cho người lao động trước khi về hưu.

Hiện nay, các địa phương cũng có nhiều trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Trên đây là những thông tin tư vấn mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã gửi thư đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

LÊ MINH