Giáo viên không được dùng giáo án điện tử là do cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn?

01/11/2020 08:42
Lê Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mong chờ nhất của giáo viên khi Thông tư Số 28/2020/TT-BGDĐT và Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực chính là giáo viên được sử dụng giáo án điện tử.

Những bài viết của Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề chính sách mới của nhà giáo luôn thu hút được sự quan tâm của bạn đọc, đặc biệt là giáo viên.

Sau khi bài báo “Giáo viên có còn phải in giáo án hay không?” của tác giả Sơn Quang Huyến đăng tải ngày 22/9/2020, giáo viên cả nước mừng rỡ, mong chờ ... bao giờ cho đến tháng 11.

Thông tư Số 28/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học, Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020.

Mong chờ nhất của giáo viên khi hai thông tư trên (Thông tư Số 28/2020/TT-BGDĐT, Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT) có hiệu lực chính là giáo viên được sử dụng giáo án điện tử.

Được sử dụng giáo án điện tử là mong ước chính đáng của giáo viên

Tính con số quy tròn, cả nước hiện nay có khoảng 1.000.000 giáo viên tiểu học và trung học hằng ngày đang sử dụng giáo án. Trung bình mỗi năm 1 giáo viên cần 1 ram giấy A4 để in giáo án, như vậy cần đến 1.000.000 ram giấy.

Giá trung bình 70.000 đồng/ram, cả nước sẽ mất 70 tỷ đồng, chưa kể các chi phí máy in, mực in và tác động tiêu cực đến môi trường khác.

Vì vậy, Thông tư Số 28/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường tiểu học, Thông tư Số 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học đã “bật đèn xanh”, chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho phép giáo viên sử dụng giáo án điện tử, đã góp phần tiết kiệm cho giáo viên, bảo vệ môi trường, tác động tích cực đến xã hội.

Mong ước được sử dụng giáo án, hồ sơ điện tử là mong ước chính đáng của giáo viên.

Giáo viên không được dùng giáo án điện tử là do cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn? ảnh 1

Giáo viên rất mong chờ được sử dụng giáo án điện tử. (Ảnh minh họa: Tapchigiaoduc.net)

Yêu cầu Chứng chỉ Tin học làm gì khi giáo viên không được sử dụng?

Theo Thông tư liên tịch 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Yêu cầu về tin học của giáo viên Tiểu học và Trung học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT ghi rõ: Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản gồm 06 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản (Bảng 01, Phụ lục số 01).

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản (Bảng 02, Phụ lục số 01).

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản (Bảng 03, Phụ lục số 01).

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản (Bảng 04, Phụ lục số 01).

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản (Bảng 05, Phụ lục số 01).

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản (Bảng 06, Phụ lục số 01).


Bộ bảo cởi nhưng cơ sở vẫn trói, giáo viên chỉ biết kêu Trời!

Như vậy giáo viên nói chung, cán bộ quản lý nói riêng, có Chứng chỉ Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản là có đầy đủ khả năng, năng lực Hiểu biết về Công nghệ thông tin cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản, Xử lý văn bản cơ bản, Sử dụng bảng tính cơ bản, Sử dụng trình chiếu cơ bản, Sử dụng Internet cơ bản.

Giáo viên đã có khả năng sử dụng giáo án điện tử, nhưng không được sử dụng giáo án điện tử, thì yêu cầu có Chứng chỉ Tin học làm gì?

Giáo viên không được dùng giáo án điện tử là do cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn?

Phải chăng cán bộ quản lý không có năng lực dù đã có Chứng chỉ Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản?

Phải chăng Chứng chỉ Tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản của cán bộ quản lý có được là do “chạy” mà có?

Vì vậy, người viết thiết tha đề nghị các cơ sở giáo dục trên cả nước nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ và triển khai thực hiện Thông tư Số 28, 32/2020/TT-BGDĐT.

Cho phép giáo viên sử dụng hồ sơ giáo án điện tử là sự thể hiện cán bộ quản lý có tâm, có tầm, làm tấm gương sáng cho giáo viên trong thực hiện chính sách, chủ trương của ngành, của nhà nước, của Đảng.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-223113.aspx

Lê Mai