Gợi ý đáp án một số mã đề môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp năm 2022

08/07/2022 17:49
Thiên Nhi
GDVN- Dưới đây là gợi ý đáp án một số mã đề thi môn Tiếng Anh từ ban chuyên môn của Hệ thống giáo dục HOCMAI.

Mã đề 418:

Mã đề 408:

Mã đề 422:

Mã đề 424:

Mã đề 402:

Mã đề 404:

Mã đề 412:

Mã đề 414:

Mã đề 406:

Mã đề 420:

Thiên Nhi