Hà Nội tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

31/03/2022 09:49
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo thông tin từ Sở Giáo dục Hà Nội, năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 như năm học 2021-2022.

Theo đó, các nhà trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã quy định. Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh.

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh.

Riêng đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được Uỷ ban nhân dân thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thì thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường trung học cơ sở báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tuyển sinh trình Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).

Về thời gian tuyển sinh, các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến, thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7.

Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến sẽ tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7; tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ 13/7 đến hết ngày 18/7. Đối với các trường ngoài công lập, tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, bắt đầu từ 28/5 đến ngày 12/7; cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7.

Ngọc Ánh