Hòa Bình: Học sinh THPT ở xã vừa đạt chuẩn NTM không được hỗ trợ học phí

12/01/2022 06:21
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, học sinh khối Trung học phổ thông ở tại những địa phương vừa đạt tiêu chí nông thôn mới không được hỗ trợ học phí.

Ngày 10/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình có văn bản về việc, rà soát đối tượng học sinh được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; Nghị định 86/2015/NĐ-CP; Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Theo nội dung văn bản, trên cơ sở danh sách học sinh được hưởng chế độ do các trường đề xuất, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Ngày 28/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có Quyết định số 2473/ QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách học sinh của các trường Trung học phổ thông ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh một số đơn vị rà soát đúng đối tượng, chuẩn thông tin học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định trên, thì vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động, chưa sâu sát dẫn đến việc tổng hợp danh sách học sinh còn thiếu, thông tin về học sinh chưa chính xác làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo của toàn ngành.

Để đảm bảo chế độ chính sách cho học sinh, tránh thừa, thiếu, sai sót trong việc lập danh sách, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yều cầu Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông nghiêm túc thực hiện một số nội dung công việc.

Cụ thể, rà soát lại các đối tượng học sinh đủ điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016; của Chính phủ.

"Các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày ký Quyết định này", Giám đốc Sở lưu ý.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục cũng dừng việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 86; Nghị định 81 và Nghị định116 đổi với các học sinh hiện không đủ điều kiện hưởng tính từ thời điểm tháng 1/2022.

Sở chỉ đạo lập danh sách kèm theo công văn đề nghị bổ sung các học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116 chưa có tên/tên chưa chính xác tại Quyết định số 2473. Đồng thời lập danh sách với học sinh đã có tên trong Quyết định trên nhưng đến thời điểm hiện tại không đủ điều kiện.

Theo Nghị định 116 quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, thì tại khoản 2, khoản 3, Điều 4 có quy định đối với học sinh Trung học phổ thông có hộ khẩu thuộc vùng III sẽ đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ.

Trong khi đó vào ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc công nhận các xã “Đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, có 9 xã tại 7 huyện, thành phố gồm Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy, Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong và thành phố Hòa Bình "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2021.

Dựa trên văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, thì học sinh Trung học phổ thông tại 9 xã "Đạt chuẩn nông thôn mới" sẽ thuộc vùng I, tức không thuộc diện hỗ trợ học phí.

Mạnh Đoàn