Hòa Bình: Không thu quá 60 nghìn đồng/HS/năm về sửa chữa, mua sắm thiết bị

28/07/2022 06:51
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc thu dịch vụ hỗ trợ duy tu bảo dưỡng hỗ trợ cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị được quy định không vượt quá 60.000 đồng/năm/học sinh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết 164 về phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Nghị quyết này quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều giống nhau tại các khoản thu:

Các dịch vụ được thu đối với cấp tiểu học kể từ năm học 2022-2023. (Ảnh cắt màn hình)

Các dịch vụ được thu đối với cấp tiểu học kể từ năm học 2022-2023. (Ảnh cắt màn hình)

Dịch vụ hỗ trợ trả tiền điện không vượt quá 5.000 đồng/tháng/học sinh (theo hoá đơn thực tế).

Dịch vụ hỗ trợ tiền nước uống cho học sinh không vượt quá 7.000 đồng/tháng/sinh.

Dịch vụ hỗ trợ trả tiền vệ sinh môi trường, lao công phục vụ công tác vệ sinh không quá 20.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ hỗ trợ duy tu bảo dưỡng hỗ trợ cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị được quy định không vượt quá 60.000 đồng/năm/học sinh.

Ngoài ra, đối với khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, có thêm khoản thu dịch vụ hỗ trợ thu tiền tổ chức kiểm tra đánh chất lượng, các kỳ thi trong năm học bao gồm: ra đề, sao in... (10.500 đồng/tháng đối với học sinh trung học cơ sở, 18.000 đồng/tháng/học sinh trung học phổ thông); Dịch vụ phục vụ trông giữ phương tiện đối với xe đạp...

Đối với khối mầm non và tiểu học có chung dịch vụ hỗ trợ trả tiền cô nuôi bán trú (từ 128.000 -178.000 đồng/tháng/học sinh dựa trên số lượng trong lớp)...

"Các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng; thu hỗ trợ chi cho các hoạt động giáo dục; chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Trước khi thu phải có dự toán chi tiết thu, chi từng khoản; chỉ được thu sau khi đã thỏa thuận với cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện và được cơ quan quản lý phê duyệt, bảo đảm mức thu phù hợp với từng cơ sở giáo dục công lập đóng trên đơn vị hành chính. Mức thu không vượt quá mức thu tối đa quy định tại Nghị quyết này", Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Không được thu thêm các khoản dịch vụ ngoài Nghị quyết

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoà Bình cho hay, việc quy định mức thu phải bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, sử dụng đúng mục đích theo quy định hiện hành nhằm hỗ trợ các chi phí phục vụ hoạt động ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Đối với học sinh đã được hưởng chính sách hỗ trợ (đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập....) theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường ở thôn, xã đặc biệt khó khăn; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở giáo dục công lập và Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể xem xét, thống nhất việc miễn, giảm một số khoản thu dịch vụ theo quy định. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú không được thu đối với các dịch vụ mà nhà nước đã chi trả cho học sinh.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo năm học và chia thành nhiều đợt.

"Các cơ sở giáo dục công lập không được thỏa thuận các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác ngoài các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định tại Nghị quyết này", Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh.

Mạnh Đoàn