Học phí bậc trung học phổ thông tại Hoà Bình tăng hơn 2 lần so với năm ngoái

27/07/2022 10:20
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học phí khối trung học phổ thông của tỉnh Hòa Bình sẽ hơn 2 lần so với năm học 2021-2022.

Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND, quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020-2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Theo như mức học phí năm học 2022-2023 tại Nghị quyết số 165/2022/NQ-HĐND, so với mức học phí năm học 2021-2022 được quy định Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND, thì mức học phí tại khối mầm non, trung học cơ sở tăng ít, còn khối trung học phổ thông tăng hơn 2 lần.

Ví dụ như trong năm học 2021-2022, tại vùng 2 của tỉnh Hòa Bình, mức học phí của khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên là 42 nghìn đồng/tháng đối với học sinh tại các xã và 47 nghìn đồng/tháng đối với học sinh thị trấn. Còn năm học 2022-2023, mức học phí là 102 nghìn đồng/tháng đối với học sinh tại các xã và 103 nghìn đồng/tháng với học sinh tại thị trấn.

Mức thu học phí trong năm học 2022-2023 đối với địa phương thuộc khu vực 2. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2022-2023 đối với địa phương thuộc khu vực 2. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2021-2022 áp dụng cho khu vực 2. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2021-2022 áp dụng cho khu vực 2. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2022-2023 đối với địa phương thuộc khu vực 3. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2022-2023 đối với địa phương thuộc khu vực 3. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2021-2022 áp dụng cho khu vực 3. (Ảnh cắt màn hình)

Mức thu học phí trong năm học 2021-2022 áp dụng cho khu vực 3. (Ảnh cắt màn hình)

Văn bản cũng nêu rõ, sau khi Nghị quyết 165 có hiệu lực trong năm học 2022-2023, nếu Chính phủ chỉ đạo không tăng mức học phí năm học 2021-2022 thì Hòa Bình tiếp tục tục áp dụng mức học phí quy định tại Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND (mức học phí trong năm học 2021-2022 - phóng viên).

"Đồng thời thực hiện miễn thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đối với trung học cơ sở (nếu có chỉ đạo từ Chính phủ)", văn bản nêu.

Mạnh Đoàn