Hòa Bình nêu tiêu chí lựa chọn thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn SGK

04/01/2023 06:23
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình ban hành tiêu chí lựa chọn thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa ban hành văn bản về việc giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024.

Văn bản căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông,

Theo đó, đối tượng tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp trung học cơ sở tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, các trường tiểu học và trung học cơ sở, các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Hòa Bình nêu tiêu chí lựa chọn thành viên tham gia Hội đồng lựa chọn SGK ảnh 1

Hình ảnh minh họa. (Ảnh: TTX)

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho hay, đơn vị lựa chọn ưu tiên với cán bộ quản lý, giáo viên là cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Về số lượng cán bộ tại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cho biết, mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố giới thiệu 3 người/1 môn học tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh, trong đó có 1 người là cán bộ quản lý, 1 người là tổ trưởng tổ chuyên môn, 1 người là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 7.

Đối với các trường trung học phổ thông giới thiệu 1 người/1 môn học tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh (là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 10).

Mỗi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông giới thiệu 2 người/1 môn học, trong đó 1 người là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 10 và 1 giáo viên đang giảng dạy lớp 7.

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố, các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở B Đà Bắc lập danh sách giới thiệu cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh.

Mạnh Đoàn