Hội đồng cố vấn của Hiệp hội bàn kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2022

25/06/2022 08:57
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 24/6, Hội đồng cố vấn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có buổi làm việc, lên kế hoạch hoạt động của Hội đồng 6 tháng cuối năm.

Cuộc họp có sự tham dự của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; các phó chủ tịch Hiệp hội và các thành viên của Hội đồng cố vấn.

Phát biểu tại cuộc họp, Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Hiệp hội cho biết, từ tháng 3/2022, Hội đồng cố vấn đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự. Cuộc họp hôm nay sẽ thống nhất về phương thức hoạt động của Hội đồng cũng như lên kế hoạch hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2022.

Hội đồng cố vấn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam họp lên kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Hội đồng cố vấn Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam họp lên kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Ngày 18/6/2021, Hiệp Hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn của Hiệp hội gồm 10 thành viên.

Ngày 28/12/2021, Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng cố vấn. Ngày 8/3/2022, Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định công nhận 2 Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng cố vấn.

Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động, Hội đồng cố vấn thực hiện 4 nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, tư vấn cho Chủ tịch Hiệp hội và lãnh đạo Hiệp hội triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Hiệp Hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về các hoạt động chuyên môn, các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Thứ hai, tham gia các Hội đồng xét chọn, đánh giá, phản biện, thẩm định các đề tài khoa học, các chương trình, dự án do Hiệp hội chủ trì;

Thứ ba, góp ý, đánh giá những nội dung phản biện chính sách do lãnh đạo Hiệp hội kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền;

Thứ tư, tư vấn, đóng góp kinh nghiệm về công tác xây dựng, phát triển Hiệp hội.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng cố vấn đã thống nhất về phương thức hoạt động. Cụ thể, Hội đồng cố vấn sẽ họp định kỳ mỗi năm 2 lần. Ngoài ra khi có những vấn đề đột xuất, Chủ tịch Hội đồng sẽ triệu tập họp đột xuất.

Hội đồng họp theo hình thức trực tiếp, dân chủ, công khai. Các ý kiến được ghi nhận và phản ảnh đầy đủ đến lãnh đạo Hiệp hội, kể cả kết quả lấy ý kiến (nếu có). Trong trường hợp cụ thể, Chủ tịch Hội đồng lấy ý kiến Hội đồng để họp trực tuyến.

Lãnh đạo Hiệp hội cùng Hội đồng cố vấn thảo luận tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Hiệp hội cùng Hội đồng cố vấn thảo luận tại buổi làm việc.

Khi lãnh đạo Hiệp hội yêu cầu tư vấn, góp ý, đánh giá về một nội dung nào đó, Thường trực Hội đồng sẽ gửi văn bản/vấn đề cần tư vấn đến các thành viên được phân công hoặc toàn thể thành viên của Hội đồng để lấy ý kiến.

Các thành viên gửi ý kiến của mình về Thường trực Hội đồng để tổng hợp và chuyển đến lãnh đạo Hiệp hội. Với những vấn đề lớn, phức tạp có nhiều ý kiến khác nhau thì sẽ tổ chức các cuộc họp bất thường để lấy ý kiến tập trung.

Khi có những vấn đề về giáo dục đào tạo được xã hội quan tâm, các thành viên Hội đồng có thể chủ động đề xuất các ý kiến gửi về Thường trực Hội đồng để báo cáo lên cấp trên hoặc tổ chức lấy ý kiến chung.

Trình bày kế hoạch hoạt động của Hội đồng cố vấn trong 6 tháng cuối năm 2022, Phó Giáo sư Thái Bá Cần - Thư ký Hội đồng cố vấn cho biết, Hội đồng sẽ thực hiện một số công việc quan trọng.

Cụ thể, tổ chức họp Hội đồng lần I vào ngày 24/6/2022; Tham gia các Hội đồng xét chọn, đánh giá, phản biện, thẩm định các đề tài khoa học, các chương trình, dự án do Hiệp hội chủ trì khi có yêu cầu; Góp ý, đánh giá những nội dung phản biện chính sách do lãnh đạo Hiệp hội kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu; Tổ chức họp lần II dự kiến vào ngày 23/12/2022.

Phạm Minh