Hôm nay (1/4), thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi quốc gia 2018

01/04/2018 09:22
Linh Hương
(GDVN) - Bắt đầu từ hôm nay (1/4), thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018. Thời gian đăng ký đến hết ngày 20/4/2018.

Theo đó, các sở Giáo dục và Đào tạo quyết định các nơi đăng ký dự thi đảm bảo thuận tiện cho thí sinh; mỗi đơn vị đăng ký dự thi được sở Giáo dục và Đào tạo gán 01 mã số, mã số 000 là mã đơn vị đăng ký dự thi tại sở, từ 001, 002… là mã các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục tương đương khác (gọi chung là trường phổ thông);

Sở Giáo dục và Đào tạo có thể lập thêm các đơn vị đăng ký dự thi cho thí sinh tự do, các điểm này sẽ lấy các mã 901, 902,...

Các đơn vị đăng ký dự thi có mã 000, 901, 902,... chỉ thu nhận đăng ký dự thi của thí sinh tự do đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Hôm nay (1/4), thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi quốc gia 2018 ảnh 1
Hôm nay (1/4), thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi quốc gia 2018 (Ảnh minh họa: Thùy Linh)

Các đơn vị đăng ký dự thi là các trường phổ thông thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh thuộc đơn vị mình và thu hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tự do khi được sở giao nhiệm vụ.

Mỗi sở Giáo dục và Đào tạo được gán 01 mã số (Phụ lục VIII) và cấp một tài khoản, mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống phần mềm QLT.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, sở Giáo dục và Đào tạo nhập các thông tin theo quy định trong phần mềm QLT; rà soát lại danh sách và thông tin có liên quan đến trường phổ thông, các đơn vị đăng ký dự thi thuộc phạm vi của sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Hôm nay (1/4), thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi quốc gia 2018 ảnh 2Chính thức có hệ thống thông tin hỗ trợ thi và tuyển sinh 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tạo tài khoản và mật khẩu cho các đơn vị đăng ký dự thi để đăng nhập vào phần mềm QLT.

Các sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 12 của Quy chế thi. Lưu ý một số điểm sau:

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi quốc gia và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp. 

Đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh.

Linh Hương