Hôm nay, Hiệp hội tổ chức hội thảo góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

21/09/2017 06:35
Linh Hương
(GDVN) - Sáng nay (21/9), tại Hà Nội, Hiệp hội chính thức tổ chức Hội thảo: “Góp ý và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học".

Theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, kỳ họp thứ 8 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo” thì việc sửa đổi bổ sung 2 luật trên là hết sức cần thiết.

Được biết Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học vào năm 2018.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam quyết định tổ chức Hội thảo chủ đề:

Góp ý và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học”. 

Quan điểm của Hiệp hội trong góp ý sửa đổi, bổ sung các luật trên sẽ được tiến hành trên cơ sở rà soát tất cả các điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học hiện hành để phân loại những nội dung trong các điều còn hợp lý, hay bất cập so với tinh thần của Nghị quyết 29 và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đảm bảo tính tổng thể của các luật này.

Đến ngày 28/9 tới, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thảo này tại Đại học Cần Thơ (Cần Thơ). 

Linh Hương