Khám phá quá trình chế tạo robot khám phá sao Hoả Curiosity của NASA

04/08/2012 15:17 Lê Mai (Nguồn: TAL)
(GDVN) - Dự kiến vào đúng 1:31 sáng ngày thứ Hai 6/8 tới đây (theo giờ Eastern Time – tức 10:31 tối ngày 5/8 theo giờ Pacific Time) robot Curiosity sẽ đáp xuống bề mặt Hoả tinh theo tính toán và kế hoạch của các nhà khoa học. Curiosity sẽ trải qua “7 phút kinh hoàng” trước khi nó tiếp xúc bề mặt sao Hoả bởi đây là thời điểm module chứa Curiosity phải bay qua bầu khí quyển của Hoả tinh.
Robot Curiosity được lắp ráp tại phòng thí nghiệm của NASA vào tháng 11/2011
Thử nghiệm lần cuối một thiết bị kỹ thuật của Robot  Curiosity
Thiết bị dù dùng để hãm bớt đà rơi của mudule chứa  Robot  Curiosity khi đáp xuống sao Hoả

Các nhà khoa học kiểm nghiệm các thiết bị camera, đầu dò hoá chất trên Robot  Curiosity
Các nhà khoa học kiểm nghiệm các thiết bị camera, đầu dò hoá chất trên Robot  Curiosity
Thử nghiệm mô phỏng quá trình tiếp đất của  Robot  Curiosity trên sa mạc, điều kiện gần giống môi trường trên sao hoả
Bề mặt núi lửa Gale sẽ là nới Robot  Curiosity đáp xuống trên Hoả tinh

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Một phần của tên lửa đẩy sẽ đưa Robot  Curiosity vào vũ trụ

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy

Qúa trình lắp ráp, đưa Robot  Curiosity vào module đặc biệt trước khi ráp vào tên lửa đẩy
Công việc đã hoàn thành
Đưa đi lắp vào phần thân tên lửa đẩy
Đưa đi lắp vào phần thân tên lửa đẩy
Sẵn sàng trên bệ phóng ở Florida
Chuẩn bị phóng
Lên đường
Lên đường
Những tín hiệu đầu tiên
Mô phỏng quá trình hạ cánh xuống bề mặt Hoả tinh
Lê Mai (Nguồn: TAL)