Rùng mình xem cảnh cây ăn thịt "đánh chén" cả chuột cống

24/07/2012 11:08 Lê Mai (theo Nature)
(GDVN) - Trong các cánh rừng nhiệt đới ở Phillippines, các nhà khoa học đã từng khám phá ra nhiều loại thực vật ăn thịt kỳ lạ, chúng là những loài cây có tên gọi khác nhau như cây nắp ấm, cây bắt ruồi, bàn tay ma... Điểm chung của chúng là đều thuộc 1 loại có tên gọi khoa học là Nepenthes attenboroughii (tên của nhà tự nhiên học người Anh đã phát hiện ra loài này: ông David Attenborugh).
Nhiều loại cây ăn thịt đã được đem về trồng và trải qua các thí nghiệm, nghiên cứu trong các khu vườn đặc biệt.
Một số loài phát triển hệ lá thành những công cụ bắt côn trùng hiệu quả. Trong những phiến lá này là những loại dịch ngọt, thơm khiến những loài côn trùng thậm chí cả các loài động vật nhỏ dễ bị hấp dẫn và sập bẫy,
Một số loài có cơ cấu tự động khép lá lại để bóp chết con mồi và tiêu hóa, trong khi đó một số phát triển những phiến lá thành những ống nước - mồ chôn những loại động vật nhỏ nếu không may sa chân vào bẫy.
Nạn nhân của chúng sẽ bị giết chết dần và loài cây này sẽ tiết ra dịch axit để hấp thụ hết chất dinh dưỡng từ những con côn trùng và động vật xấu số.
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Các loài cây ăn thịt ở Phillipines
Lê Mai (theo Nature)