Tiếng Anh và luận văn Tiến sĩ

Tiếng Anh và luận văn Tiến sĩ
(GDVN) - Đừng nghĩ rằng bất kỳ ai học xong cử nhân Anh văn sẽ dịch tốt một báo cáo khoa học hay cử nhân Ngữ Văn tiếng Việt sẽ viết tốt một báo cáo bằng tiếng Việt.

Nghề sáng tạo sẽ không có tuổi

Nghề sáng tạo sẽ không có tuổi
(GDVN) - “Khi làm kỹ năng được một thời gian, bạn có nhiều năm kinh nghiệm, khi ấy các bạn chỉ lam công việc tạo ra ý tưởng sáng tạo thôi”.