Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên tăng cường hợp tác với doanh nghiệp

18/09/2020 21:42
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều 18/9, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hừng Đông về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Việc ký kết này nhằm tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực của hai đơn vị.

Tiến sĩ Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế và ông Nguyễn Hoài Phú - Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện một số ban chức năng của Đại học Thái Nguyên và hai đơn vị.

Tiến sĩ Hà Xuân Linh – Trưởng khoa Khoa Quốc tế và ông Nguyễn Hoài Phú - Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện một số ban chức năng của Đại học Thái Nguyên và hai đơn vị.

Theo đó, Khoa Quốc tế của Đại học Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hừng Đông sẽ phối hợp khai thác tiềm năng về cơ sở vật chất, con người và kinh nghiệm của hai bên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên, như:

Phối hợp đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng chương trình, đào tạo, giảng dạy cho sinh viên của Khoa Quốc tế và sinh viên của Khoa có thể thực tập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hừng Đông.

Đồng thời, Công ty cũng có chế độ hỗ trợ kinh phí cho sinh viên trong thời gian thực tập; tuyển dụng…

Về nội dung, hai đơn vị sẽ hợp tác trên 4 lĩnh vực, bao gồm: Công tác đào tạo tại trường; đào tạo trong môi trường thực tế cho sinh viên; công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp và tiếp nhận sinh viên vào thực tập, hướng dẫn, làm việc tại Công ty.

Là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế có chức năng đào tạo đại học, sau đại học thuộc các lĩnh vực khoa học kinh tế, quản lý, khoa học xã hội, sự sống và quản lý tài nguyên – môi trường.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo phương thức "Nhập khẩu chương trình tiên tiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo" từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra của sinh viên khi tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu của xã hội, trong thời gian qua, Khoa Quốc tế đã tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp.

Thu Giang