Cám ơn VNEN, cám ơn Thông tư 22

Cám ơn VNEN, cám ơn Thông tư 22
(GDVN) - Sự có mặt của mô hình trường học mới VNEN và sự ra đời của Thông tư 22 đã làm cho “nghề tay trái” của một số giáo viên trở thành nguồn thu nhập chính của họ.

"Bóng dáng VNEN trong chương trình mới"

"Bóng dáng VNEN trong chương trình mới"
(GDVN) - Nhiều giáo viên đang lo ngại kịch bản VNEN sẽ được tái diễn khiến họ mệt bở hơi tai nhưng học sinh cũng chẳng thể có được kiến thức chuyên sâu.

VNEN ở Đà Nẵng cứ rơi rụng dần

VNEN ở Đà Nẵng cứ rơi rụng dần
(GDVN) - Đối với mô hình này, giáo viên không phải soạn giáo án như chương trình hiện hành nhưng sẽ rất vả để giám sát, điều hành, hỗ trợ các nhóm học sinh tự học.

Cái kim trong “bọc” VNEN đã lòi ra

Cái kim trong “bọc” VNEN đã lòi ra
(GDVN) - Sau báo cáo này sẽ có những nghiên cứu về VNEN để tranh thủ khoản tài trợ 5 triệu USD cũng từ Quỹ Dubai Cares, đơn vị tài trợ cho báo cáo nói trên.

Lợi nhuận bán sách VNEN chảy vào túi ai?

Lợi nhuận bán sách VNEN chảy vào túi ai?
(GDVN) - Làm cách nào để Bộ Giáo dục và Đào tạo ngăn ngừa tiêu cực phát sinh, ví dụ như dùng "% hoa hồng" để tác động vào quyết định tiếp tục VNEN tại các địa phương?