Nếu có IELTS 4.0, thí sinh sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ

17/06/2020 14:04
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định rõ các trường hợp thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ.

Theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường hợp thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 bao gồm:

Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 8/8/2020 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

Nếu có IELTS 4.0, thí sinh sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ ảnh 1
Nếu có IELTS 4.0, thí sinh sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ ảnh 2

Đối với thí sinh có nguyện vọng được xem xét bảo lưu điểm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 thì:

Điểm bảo lưu do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia 2019 kiểm tra và xác nhận (trong trường hợp thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại tỉnh khác với tỉnh đã dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019 thì việc xác nhận điểm bảo lưu phải do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh đã dự thi năm 2019 thực hiện kiểm tra và xác nhận.

Thùy Linh