Giải thưởng số 9 (21-31/5) và chủ đề số 10 (1-10/6)

02/06/2012 17:02 BBT chuyên mục Nếu tôi là...
(GDVN) - GIẢI THƯỞNG CHỦ ĐỀ SỐ 9 (21-31/5): Phòng chống tác hại thuốc lá (Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5)

Giải bài viết do chuyên mục bình chọn (500.000đ): Tác giả Thu Hương với bài Nếu tôi là Chủ tịch Quốc hội: Sớm thông qua Luật Phòng chống tác hại thuốc lá
 
Giải bài viết được đọc nhiều nhất (học bổng tiếng Anh trị giá 2.000.000đ): Tác giả Đặng Hương với bài Tăng cường sử dụng hình ảnh sốc trên vỏ bao thuốc lá

Các bài được đăng: Quà tặng của Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Vinacosh

CHỦ ĐỀ SỐ 10 (1-10/6): Báo chí với trẻ em (Các bài viết về trẻ em; các vấn đề đặt ra với báo chí khi viết về đề tài trẻ em...)

Mời độc giả gửi bài về địa chỉ cunglambao@giaoduc.net.vn

BBT chuyên mục Nếu tôi là...