Phó giáo sư Nguyễn Trúc Lê trở thành Chủ tịch HĐT Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN

20/09/2022 14:32
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 15/9/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký Quyết định số 3099/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê.

Như vậy, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/8/2022 Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp phiên chính thức để bầu Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 16/9/2022, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có Nghị quyết số 03/NQ-HĐTĐHKT bầu Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 19/9/2022, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Quyết định số 3136/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đối với Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Doãn Nhàn