Quận Tân Bình dành 10 tháng tổng kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm

08/11/2017 07:41
Phương Linh
(GDVN) - Từ tháng 11 năm nay đến hết tháng 8 năm sau, quận Tân Bình sẽ kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn.

Ngày 6/11/2017, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – ông Trần Khắc Huy đã ban hành kế hoạch 1302, về việc tổ chức kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường, trên địa bàn quận trong năm học 2017 – 2018.

Theo đó, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hạn chế, thiếu sót, kiến nghị biện pháp khắc phục, đề xuất xử lý sai phạm (nếu có) hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn, quận Tân Bình sẽ lập các đoàn kiểm tra hoạt động này trong năm học đang diễn ra.

Việc kiểm tra này sẽ áp dụng cả đối với hoạt động dạy thêm học thêm trong và cả ngoài nhà trường.

Đối với trong nhà trường: Việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc lưu trữ hồ sơ cấp phép, danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo đúng yêu cầu của thông tư 17, kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, hồ sơ quản lý, hồ sơ tài chính, kiểm tra an ninh, phòng cháy chữa cháy, cơ sở vật chất.

Đối với ngoài nhà trường: Việc kiểm tra sẽ tập trung vào việc lưu trữ hồ sơ cấp phép dạy thêm học thêm (giấy phép tổ chức, đơn xin cấp phép, danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, người đăng ký dạy, đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người dạy và có xác nhận của nhà trường…)

Hồ sơ quản lý (đơn xin học  thêm của người học, kế hoạch giảng dạy, sổ liên lạc….), hồ sơ tài chính, cơ sở vật chất, phương án an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh.

Quận Tân Bình dành 10 tháng tổng kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm ảnh 1
Kế hoạch 1302 kiểm tra dạy thêm học thêm của quận Tân Bình (ảnh: P.L)

Tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, đoàn cũng sẽ kiểm tra việc niêm yết công khai, quán triệt các văn bản, quy định về dạy thêm học thêm của Hiệu trưởng, kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc giám sát chấp hành các quy định dạy thêm học thêm của giáo viên.

Việc thực hiện kiểm tra sẽ được bắt đầu ngay trong tháng 11 này, và kết thúc đến hết tháng 8 năm sau.

Mỗi tháng sẽ có từ 1 đến 2 phường bị kiểm tra việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường (cá nhân, tổ chức có làm dạy thêm học thêm).

Cũng tương tự như vậy, mỗi tháng sẽ có từ 1 đến 3 trường ở mỗi bậc học bị kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm, có thể kết hợp chung với đợt kiểm tra công tác chuyên môn đối với các trường.

Thành phần tham gia đoàn kiểm tra: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ủy ban nhân dân phường, cán bộ quản lý trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn và một số thành phần khác có liên quan.

Trước đó, hồi năm 2016, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng đã từng thực hiện việc lập đoàn kiểm tra tương tự như quận Tân Bình.

Kết quả là sau một thời gian thực hiện việc kiểm tra, hoạt động dạy thêm học thêm trái phép đã giảm đáng kể.

Phương Linh