Sắp diễn ra hội thảo khoa học sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo

06/06/2019 06:25
Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 12/6 sắp tới, Hiệp hội tổ chức hội thảo khoa học “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế.

Ngày 12/4/2019 vừa qua, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ra thông báo số 2 gửi Các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường cao đẳng và Trường dự bị đại học về việc:

Tổ chức hội thảo khoa học “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hội thảo nhằm hướng đến mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả thống nhất quan điểm về Quy hoạch Hệ thống giáo dục quốc dân cũng như các mô hình, công nghệ, hay các chuẩn mực về giáo dục trên thế giới hiện nay cũng như xu hướng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra, để cùng đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 29 và Nghị quyết 19.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của hệ thống giáo dục quốc dân để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa hiện nay, góp phần đưa các Nghị quyết 29 và Nghị quyết 19 sớm đi vào cuộc sống.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2019   

 - Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (207 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Để đăng ký tham dự hội thảo, các đơn vị vui lòng đăng ký đại biểu chính thức tham dự Hội thảo và gửi về Hiệp hội theo địa chỉ email: hiephoidhcdvn@gmail.com ; Điện thoại: (024)3957159.

Ban tổ chức rất mong được đón tiếp đông đảo đại biểu tham dự. 

Hôm nay, Ban Tổ chức hội thảo gửi tới các đại biểu chương trình dự kiến của Hội thảo để đại biểu tiện theo dõi như sau: 

Thời gian

Nội dung

7h30 -8h00

8h00-9h00

Đăng ký và đón tiếp đại biểu

Khai mạc hội thảo

1. Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giới thiệu đại biểu và Chương trình hội thảo.

2. Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân Phát biểu chào mừng đại biểu về dự hội thảo.

3. Giáo sưTrần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu khai mạc và đọc báo cáo đề dẫn

4. Lãnh đạo Nhà nước phát biểu chỉ đạo hội thảo

9h00-10h15

Phiên họp tổng thể 1 (Phòng họp 1)

Chủ tọa: Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ

Các báo cáo viên:

1. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng: Về Hệ thống giáo dục mở.

2. Tiến sĩ Phan Chính Thức:Hướng tiếp cận xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực giai đoạn 2011-2030

3. Giáo sư Lâm Quang Thiệp: Các cản trở lớn trên con đường phấn đấu trở thành đại học đẳng cấp thế giới đối với các trường đại học nước ta

10h15-10h30

Nghỉ giải lao

Các báo cáo viên(tiếp):

1 .Giáo sư Phạm Tất Dong: Trường đại học trong sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao trước bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

2. Ông Trần Đức Cảnh: Một đề xuất cho mô hình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội

3. Giáo sư Lê Vinh Danh: Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới

4. Giáo sư Đặng Ứng Vận: Bàn về I 4.0, STEM và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

12h00-13h30

Ăn trưa

Các phiên họp tiểu ban

13h30-15h00

Phòng họp 1,

Tiểu ban 1: Nhu cầu nhân lực và Hệ thống giáo dục

Chủ tọa:  Giáo sư Đặng Ứng Vận

Các báo cáo viên:

1. Tiến sĩ Mai Văn Tĩnh: Gắn kết đào tạo với công nghiệp: Các mô hình đối tác UIL,SI,UIG,RIPLE HELIX, hiệu quả, kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho Việt Nam

2. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: Tập trung xây dựng một hệ thống giáo dục đa dạng, phân tầng, đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

3. Tiến sĩ khoa học Phạm Đỗ Nhật Tiến: Xây dựng môi trường chính sách cho hệ sinh thái giáo dục mở ở Việt Nam

4. Thạc sĩ Trần Quang Bình: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của cơ sở giáo dục nghề nghiệp dưới sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Phòng họp 2,

Tiểu ban 2: Quy hoạch mạng lưới và loại hình các cơ sở giáo dục&đào tạo

Chủ tọa:  Giáo sư Lâm Quang Thiệp

Các báo cáo viên:

1. Tiến sĩ Nguyễn Bá Cần: Một số vấn đề về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2030

2. Thạc sĩ Phạm Ngọc Bảo Liêm: Giáo dục đại học tư thục và vai trò của GDĐH tư thục ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975: Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm

3. Phó giáo sư Hồ Cảnh Hạnh: Sứ mạng trường cao đẳng sư phạm địa phương

4. Tiến sĩ Trần Mai Hạnh: Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo từ xa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học

Phòng họp 3,

Tiểu ban 3: Cơ cấu tổ chức và mô hình quản trị

Chủ tọa : Giáo sư Trần Thọ Đạt

Các báo cáo viên:

1.Phó giáo sư Nguyễn Thiện Tống: Sứ mệnh và mô hình tổ chức quản trị của các viện đại học trên thế giới

2. Tiến sĩ Đặng văn Định : Phân loạicác cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo sở hữu

3. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy: Sự cần thiết đổi mới mô hình đào tạo giáo viên tại Việt Nam

4. Phó giáo sư Võ Ngọc Hà: Một số vấn đề trong thực hiện đổi mới mô hình quản trị cơ sở giáo dục công lập tự chủ đối với trường đại học Tiền Giang

15h00-15h15

Nghỉ giải lao

15h15-17h00

Phiên họp tổng thể(Phòng họp 1)

Tổng kết và bế mạc hội thảo

1. Đại diện các tiểu ban báo cáo kết quả thảo luận

2. Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

3. Giáo sư Trần Hồng Quân: Tổng kết hội thảo

Thùy Linh