Sau tố cáo, Trưởng, phó phòng GD Tân Bình phải rà soát số tiền gần 400 triệu

04/02/2023 10:59
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo kết luận nội dung tố cáo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình ký, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận phải thu hồi lại số tiền gần 6,5 triệu đồng.

Ngày 1/2/2023, ông Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-UBND, có liên quan đến ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình, ông Phan Văn Quang – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình.

Phải thu hồi lại số tiền gần 6,5 triệu đồng

Căn cứ vào kết luận này, tại trang 24 có nêu rõ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình đã thực hiện việc thanh toán số tiền bồi dưỡng học sinh giỏi từ năm 2017 đến năm 2021 5.657.200 đồng vượt so với dự toán được phê duyệt, hoặc không được phê duyệt dự toán là vi phạm hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách Nhà nước tại khoản 3, điều 18 của Luật Ngân sách. Do đó cần phải thu hồi và nộp lại cho ngân sách số tiền này.

Thực hiện việc quyết toán số tiền nhiều hơn so với số tiền của chứng từ kế toán, với tổng số tiền là 813.000 đồng, là không đúng quy định tại khoản 2, điều 13 của Luật Ngân sách, nên cũng cần phải thu hồi và nộp lại ngân sách số tiền này.

Trích trang 24 của Kết luận tố cáo liên quan đến ông Huy, ông Quang (ảnh chụp màn hình)

Trích trang 24 của Kết luận tố cáo liên quan đến ông Huy, ông Quang (ảnh chụp màn hình)

Việc thực hiện thanh toán, quyết toán không đúng những khoản tiền nêu trên là trách nhiệm của nguyên phụ trách kế toán, phụ trách kế toán và ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình với vai trò là chủ tài khoản, ký phê duyệt các chứng từ kế toán.

Cho giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận luyện thi học sinh giỏi

Cũng theo kết luận tố cáo này, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi tại quận từ năm 2017 đến năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình có phân công giáo viên của Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận Tân Bình, công chức của Phòng giáo dục và Đào tạo quận tham gia dạy bồi dưỡng, quản lý lớp, hỗ trợ học sinh đi thi học sinh giỏi, đã thực hiện việc thanh toán với tổng số tiền hơn 383,8 triệu đồng cho giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục, số tiền hơn 5,4 triệu đồng cho 2 công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Qua làm việc, ông Phan Văn Quang – Phó Trưởng phòng giải trình căn cứ phân công 2 công chức Phòng Giáo dục tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh đi thi dựa vào năng lực, giỏi về chuyên môn (Thạc sĩ chuyên ngành), có nguyện vọng tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của 2 công chức.

Căn cứ vào điểm 4.2 của điều 4 tại Quyết định 06/2006/QĐ-UBND ngày 5/4/2006 của Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, nên việc Phòng giáo dục phân công 2 công chức Phòng tham gia dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh đi thi (năm 2017) là không đúng với chức năng, nhiệm vụ quy định.

Ông Phan Văn Quang giải trình, việc phân công giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận với những nội dung nêu trên dựa vào cơ sở Trường trực thuộc Phòng giáo dục quận, quan hệ công tác phối hợp với Hiệu trưởng quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng giáo dục quận tại Quyết định 110/QĐ-GDĐT-TC ngày 5/7/2013 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận, Quyết định 91/QĐ-BDGD ngày 6/10/2018 của Trường Bồi dưỡng Giáo dục Quận Tân Bình. Đồng thời, việc phân công đều được thể hiện thông qua kế hoạch, quyết định của Phòng.

Tuy nhiên, căn cứ vào điều 1 của Quyết định 2315/QĐ ngày 7/9/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức các hoạt động của Trường Bồi dưỡng giáo dục, nêu rõ nhà trường trực thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng về mặt chuyên môn nghiệp vụ, nhưng quyết định tại Quận Tân Bình là Trường Bồi dưỡng Giáo dục của quận thuộc Phòng Giáo dục là không đúng quy định.

Hiện nay Trường Bồi dưỡng giáo dục Quận Tân Bình đã được giải thể.

Tại công văn trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, gửi Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình nêu rõ, việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi được xem là một hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường Bồi dưỡng giáo dục quận theo quy định, nếu thuộc hoạt động của giáo viên theo quy định thì đã được thanh toán thông qua tiền lương hàng tháng từ nguồn ngân sách.

Đồng thời, căn cứ vào điểm a của điều 12 tại Quyết định 2315/QĐ năm 1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, giáo viên của Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận không có các hoạt động như việc dạy bồi dưỡng cho đối tượng là học sinh, hỗ trợ học sinh giỏi đi thi, quản lý lớp bồi dưỡng học sinh giỏi nên việc phân công một số giáo viên thuộc Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận làm những công việc này là không đúng quy định.

Do đó, việc thanh toán tiền cho những người này là không đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm thuộc về ông Phan Văn Quang là công chức lập danh sách phân công giáo viên, ông Trần Khắc Huy là người ký, phê duyệt chứng từ thanh toán, quyết toán.

Tại biên bản làm việc ngày 9/1/2023, ông Phan Văn Quang giải trình một số ngày hỗ trợ học sinh đi thi, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi có bố trí vào ngày thứ bảy.

Căn cứ vào các quy định hiện hành cho thấy, chế độ làm việc của công chức Phòng giáo dục và Đào tạo quận, giáo viên Trường Bồi dưỡng giáo dục quận là 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu thực tế, việc phân công giáo viên của Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận dạy bồi dưỡng, hỗ trợ học sinh giỏi đi thi vào các ngày thứ bảy là phù hợp.

Kết luận tố cáo đề nghị ông Trần Khắc Huy, ông Phan Văn Quang phải rà soát số tiền đã thanh toán (hơn 383,8 triệu đồng) cho giáo viên Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình về dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh giỏi đi thi trong giờ làm việc không đúng với chức năng, hoạt động, nhiệm vụ để thu hồi, nộp ngân sách theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình giao Phòng Nội vụ quận tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với ông Huy, ông Quang về các nội dung tố cáo đúng, đúng một phần nêu tại kết luận tố cáo này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Thanh tra Quận Tân Bình).

Việt Dũng