Lịch thi đấu Serie A 2012/13

18/08/2012 06:00 Ban Thể thao GDVN
(GDVN) - Giáo dục Việt Nam xin gửi tới độc giả lịch thi đấu của Serie A 2012/13.

Thứ Bảy, 25/8/2012

23:00 Fiorentina vs Udinese

Chủ Nhật, 26/8/2012

01:45 Juventus vs Parma

23:00 AC Milan vs Sampdoria

Thứ Hai, 27/8/2012

01:45 Palermo vs Napoli 

01:45 Pescara vs Inter

01:45 Roma vs Catania

01:45 Siena vs Torino 

01:45 Genoa vs Cagliari

01:45 Atalanta vs Lazio

01:45 Chievo vs Bologna

Lịch thi đấu chéo (con số thể hiện trận đấu sẽ diễn ra ở vòng đấu nào - cột trái là đội chủ nhà, hàng ngang trên cùng là đội khách)

  AC Milan AC Siena AS Roma Atalanta Bergamo Cagliari Calcio Catania Calcio Chievo Verona FC Bologna FC Turin AC Fiorentina Genoa CFC Inter Milan Juventus FC Lazio Rom Parma FC Delfino Pescara 1936 UC Sampdoria SSC Napoli Udinese Calcio US Palermo
AC Milan 19 37 3 5 34 11 21 35 12 9 7 14 27 25 17 1 32 23 29
AC Siena 38 15 27 29 16 33 5 1 36 11 23 7 25 31 13 21 18 3 9
AS Roma 18 34 7 23 1 36 3 13 16 27 21 25 31 29 33 5 38 9 11
Atalanta Bergamo 22 8 26 21 24 38 34 6 32 14 12 36 1 16 28 30 10 18 4
Cagliari Calcio 24 10 4 2 12 16 8 26 30 20 32 18 38 36 6 28 14 34 22
Catania Calcio 15 35 20 5 31 13 25 19 22 2 27 9 11 7 37 17 4 29 33
Chievo Verona 30 14 17 19 35 32 1 37 8 34 5 23 3 21 10 7 28 12 25
FC Bologna 2 24 22 15 27 6 20 31 26 38 9 29 16 18 4 33 36 11 13
FC Turin 16 20 32 25 7 38 18 12 14 36 3 34 29 9 2 23 30 5 27
AC Fiorentina 31 17 35 13 11 3 27 7 33 29 25 5 9 23 19 15 21 1 37
Genoa CFC 28 30 8 33 1 21 15 19 17 10 37 3 23 5 35 32 12 25 7
Inter Milan 26 4 2 31 13 8 24 28 22 6 18 30 36 33 20 10 16 38 15
Juventus FC 33 26 6 17 37 28 4 10 15 24 22 11 13 1 31 19 8 21 35
Lazio Rom 8 6 12 20 19 30 22 35 10 28 4 17 32 15 26 37 24 14 2
Parma FC 6 12 10 35 17 26 2 37 28 4 24 14 20 34 30 8 22 32 19
Delfino Pescara 1936 36 32 14 9 25 18 29 23 21 38 16 1 12 7 11 3 34 27 5
UC Sampdoria 20 2 24 11 9 36 26 14 4 34 13 29 38 18 27 22 6 16 31
SSC Napoli 13 37 19 29 33 23 9 17 11 2 31 35 27 5 3 15 25 7 20
Udinese Calcio 4 22 28 37 15 10 31 30 24 20 6 19 2 33 13 8 35 26 17
US Palermo 10 28 30 23 3 14 6 32 8 18 26 34 16 21 38 24 12 1 36
Ban Thể thao GDVN