Sở GD&ĐT Hà Nội thành lập 7 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10

03/03/2024 11:46
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 7 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 576/QĐ-SGDĐT ngày 01/03/2024 về việc thành lập đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Thời gian kiểm tra từ ngày 27/2/2024 đến hết ngày 15/03/2024.

gdvn_ts100.jpg
Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Theo Quyết định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 7 đoàn kiểm tra điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Trong đó, đoàn kiểm tra số 1 có ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn; bà Hoàng Thị Thu Phương - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 2 có ông Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Quang Minh - Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 3 có bà Vương Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn; ông Trần Đăng Nghĩa - Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 4 có bà Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn; ông Hoàng Quốc Vinh - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 5 có bà Đoàn Thị Kiều Oanh - Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn; bà Ngô Thị Diệp Lan - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 6 có ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra số 7 có bà Nguyễn Thị Diệp Hồng - Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Đại học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) làm trưởng đoàn; ông Hà Xuân Lộc - Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm phó trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra thực hiện theo quy chế tuyển sinh, quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngọc Mai