Hà Nội dừng hàng loạt dự án BOT, BT

08/10/2012 10:17
UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả rà soát các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), BT (xây dựng - chuyển giao).