Đề tiếng Anh đợt 2 khá “dễ thở”

07/08/2021 20:04
GDVN- Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi môn Tiếng Anh đảm bảo theo đúng cấu trúc với đề minh họa, nằm trong phạm vi kiến thức đã học.