"Giải cứu bất động sản tạo mầm mống khủng hoảng"

07/03/2013 10:42
'“Giải cứu” có thể tạo ra rủi ro đạo đức, tức là các doanh nghiệp BĐS tiếp tục kinh doanh đầy rủi ro vì “lãi bỏ túi, lỗ sẽ có Nhà nước lo”, tạo ra mầm mống cho các cuộc khủng hoảng nợ xấu trong tương lai'.

Nợ xấu bất động sản: Ngân hàng nào sai?

27/01/2013 08:07
Đâu là con số thực của nợ xấu bất động sản, tổ chức tín dụng nào cho vay không đúng quy định, lãi suất sẽ ổn định trong thời gian bao lâu...? Hàng loạt câu hỏi cả về trách nhiệm và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước với việc "phá băng" bất động sản đã được đặt ra...

EVN lỗ quá lớn

10/02/2012 07:26
Tập đoàn Điện lực Việt Nam lỗ hơn 8.000 tỉ đồng, chủ yếu do đầu tư ngoài ngành, trong đó kinh doanh điện lỗ trên 1.000 tỉ đồng. Đó là số liệu vừa công bố của Kiểm toán Nhà nước