6 nhiệm vụ đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

18/09/2013 07:10
(GDVN) -Ngày 18/9/2013, Ban Bí thư T.Ư Ðảng đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với 6 nhiệm vụ cụ thể.