Hot girl Thanh Hóa bây giờ ở đâu?

09/11/2017 13:40
(GDVN) - “Nếu coi phụ nữ chỉ để đáp ứng dục vọng tầm thường của mình, vô hình trung tạo ra một lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý”.

Việt Nam sẽ thừa đàn ông vào năm 2030

11/07/2011 08:24
(GDVN) – Theo Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỷ số giới tính khi sinh đang tăng đột biến. Dự kiến đến năm 2030, tại Việt Nam sẽ xảy ra tình trạng này