Kiểm soát rủi ro và trục lợi bảo hiểm

07/03/2019 10:57
(GDVN) - Phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội.

Techcombank và PVI ký kết hợp tác toàn diện

03/06/2016 14:11
(GDVN) - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với PVI tiếp tục khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh và vị thế của Techcombank trên thị trường tài chính, NH.