Thế nào là trường tốt, lớp tốt?

28/05/2019 06:52
(GDVN) - Những người có quyền, có tiền, thích “danh hão”, muốn con mình học trong những ngôi trường “danh tiếng”, nên thích “chạy”.