Đà Nẵng cách ly 14 chiến sĩ công an

28/02/2020 16:40
(GDVN) - Ngoài 12 chiến sĩ công an phường có tiếp xúc gián tiếp với hai du khách người Hàn Quốc thì hai chiến sĩ khác đến phường công tác cũng được cách ly.