Kỳ thi quốc gia 2019 khác gì so với năm 2018?

09/12/2018 07:33
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam so sánh điểm giống và khác nhau trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 và năm 2019 để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Đề thi quốc gia đã sẵn sàng

17/06/2018 08:14
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia 2018, thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp rút ngắn xuống còn 10 phút (năm 2017 là 20 phút).