Chuyện kể 10 năm ở trường Ban Mai

18/05/2018 16:37
(GDVN) - Bẳng những nền tảng vững chắc, 10 năm qua, Hệ thống Giáo dục Ban Mai đang từng bước khẳng định mình là một trong những địa chỉ giáo dục uy tín hàng đầu Thủ đô