Giáo viên dạy lớp 1 đang rất vất vả!

10/05/2020 07:14
(GDVN) - Sau kỳ “nghỉ xuân” ba tháng vì dịch Covid-19 học sinh lại được đến trường, mừng vui khôn tả, nhưng với học trò lớp 1 không ít em cứ như ngày… đầu tiên đi học.

Chúng ta có đang bỏ quên học sinh lớp 1?

27/04/2020 06:23
(GDVN) -Tại sao chúng tôi nói: “Chúng ta đang bỏ quên học sinh lớp 1?”. Tại sao không phải là khối lớp khác mà chúng tôi lại nhấn mạnh rõ đối tượng là học sinh lớp 1?