“Máu bị nhiễm khuẩn thì phải thay”

20/02/2018 06:42
(GDVN) -"Những vấn đề tiêu cực trọng quản lý nhà nước đều xuất phát từ công tác cán bộ. Cán bộ cũng như máu trong huyết quản, nếu nhiễm khuẩn thì phải thay".

Lãnh đạo đâu phải là người đi dọn vườn

18/02/2018 06:46
(GDVN) - Lãnh đạo không phải là người “dọn vườn”. Lãnh đạo quản lý phải là người khởi xướng chính sách. Tư duy của lãnh đạo phải vượt trội hơn những người khác.