Tạo ảnh Panorama chỉ bằng vài cú nhấp chuột

12/12/2011 11:07
Panorama là dạng ảnh khổ lớn ngoại cỡ được liên kết từ rất nhiều tấm ảnh khác nhau lại, điểm khó nhất của bức ảnh dạng này là tìm ra điểm nối giữa các bức ảnh.