Giáo viên tích hợp đào tạo ở đâu?

13/06/2018 06:37
(GDVN) - Trong một thời gian rất “dài”, 8 ngày, tối đa là 32 tiết học liệu những giáo viên cốt cán trên đã đủ để thành giáo viên “tích hợp” chưa?

Thầy Bùi Nam đề xuất phân ban từ lớp 8, 9

26/05/2018 06:33
(GDVN) - Việc học theo chương trình phân ban từ lớp 8, 9 sẽ giải quyết vấn đề chuyên môn hóa, học sinh sẽ học được kiến thức chuyên sâu để định hướng nghề tương lai.

Tích hợp kiểu này, “giết” môn Sử

23/01/2018 07:30
(GDVN) - Giáo dục hiện nay đang khiến học sinh của chúng ta mất gốc. Đã có quá nhiều bài học về sự diệt vong của một quốc gia, dân tộc bắt đầu từ sự vong bản.