Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!

Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!
(GDVN) - Chúng ta giải quyết vấn đề sĩ số không chỉ vì người học mà còn phải vì giáo viên. Phải biết thương giáo viên. Họ dạy để sống chứ đâu phải dạy để… chết”.

VEPIC là sân sau của ai?

VEPIC là sân sau của ai?
(GDVN) - VEPIC được thành lập với ông Ngô Trần Ái là người đại diện pháp luật khi ông Ái đang giữ cương vị Trưởng ban chỉ đạo biên soạn sách giáo khoa mới.