Thần và Đạo

03/09/2018 06:09
(GDVN) - Sự đa dạng trong tự nhiên cũng hàm chứa sự bất công mà con người cứ ngây thơ cho rằng tạo hóa vốn công bằng.

Đổi mới hay chấn hưng giáo dục (2)

30/07/2018 07:28
(GDVN) - Muốn chấn hưng giáo dục thì giáo dục phải thu về một mối, do một cơ quan duy nhất quản lý và vị tư lệnh ngành phải có “quyền hành” và “lực lượng”.

Ai đang chơi “ván cờ người”?

22/04/2017 08:34
(GDVN) - Cờ người khó chơi mà dễ, cờ thật dễ chơi mà khó, dễ hay khó không phụ thuộc vào sự khôn dại mà ở thái độ của người chơi

Cân trái tim

07/05/2016 06:17
(GDVN) - Điều quan trọng là khi “chúng ta chưa chết” chúng ta phải sống thế nào?

Thein Sein xuất gia, nỗi lòng canh cánh

06/04/2016 14:18
(GDVN) - Nếu NLD và phe quân đội không nhanh chóng hoà thuận, trở thành “người một nhà” thì “một Ai Cập hậu Mubarak” có thể diễn ra tại Myanmar.

Thương dân, dân lập đền thờ

04/04/2016 08:46
(GDVN) - Mọi thủ đoạn chính trị thấp hèn đều không thể chiến thắng được niềm tin của nhân dân. Và khi có được niềm tin nhân dân thì mọi thủ đoạn đều trở nên vô hiệu.