Tiểu học thì tham khảo cái gì?

30/09/2020 06:12
GDVN- Sách tham khảo với tiểu học là nên cấm. Tiểu học không nên có sách tham khảo, các cháu bé như thế cần tham khảo cái gì đâu.

Học sinh lớp 1 cần những sách bổ trợ nào?

21/09/2020 05:58  (Ảnh: Báo Tiền Phong)
GDVN- Chúng tôi thấy, ngoài bộ sách giáo khoa bắt buộc (8 cuốn) thì học sinh lớp 1 rất cần thêm một số sách bổ trợ như vở bài tập Toán, tiếng Việt và vở tập viết.