Lớp học vi tính... trong container

15/06/2011 03:35
Đó là những lớp học di động độc đáo được thiết kế trong chiếc xe container, đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ đầu tuần này.