Thi HSG cấp tỉnh tại Vĩnh Phúc: Chỉ môn Văn thi tự luận, còn lại thi trắc nghiệm

04/10/2022 09:19
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2022-2023, bao gồm: lớp 9 trung học cơ sở; lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông, trung học phổ thông chuyên (sau đây gọi chung là kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh); thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Bắt đầu sử dụng kiến thức chương trình giáo dục phổ thông mới cho kỳ thi chọn học sinh giỏi

Cụ thể, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh tại Vĩnh Phúc được tổ chức với 9 môn thi, bao gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Đối với chương trình trung học phổ thông chuyên có thêm môn Tiếng Pháp.

Năm nay, các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Năm nay, các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Ảnh minh họa: Doãn Nhàn

Đối với môn Tin học, thí sinh sẽ làm bài thực hành lập trình trên máy vi tính, bài thi được ghi vào đĩa CD và in ra giấy A4; môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan với tự luận (bao gồm kiến thức ngôn ngữ; các kỹ năng đọc, viết và nghe); các môn còn lại cụ thể của từng kỳ thi như sau:

Đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông chuyên và kỳ thi vòng 2 vẫn thi theo hình thức tự luận;

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở: Thi theo hình thức tự luận;

Riêng các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan;

Nội dung kiến thức đối với lớp 9, 11, 12 nằm trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (chương trình Giáo dục phổ thông 2006); đối với lớp 10 nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Phạm vi kiến thức được tính đến thời điểm tổ chức kỳ thi.

Cụ thể về cấu trúc đề thi, theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, đề thi của các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông chuyên và kỳ thi Vòng 2 có cấu trúc tương tự đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia hằng năm.

Đề thi của kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở có cấu trúc tương tự như những năm học trước.

Đề thi của các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông có cấu trúc như sau:

Thời gian làm bài thi (không kể thời gian phát đề), đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở: 150 phút; đối với thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông chuyên, thi vòng 2: 180 phút; Thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 chương trình trung học phổ thông: Môn Ngữ văn, Tin học: 150 phút, các môn còn lại: 90 phút.

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc xác định kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh phải bảo đảm an toàn, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn ở các đơn vị.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học; phát triển phẩm chất năng lực sáng tạo của người học; nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, các đơn vị có học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu về các môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cho đất nước;

Ngoài ra, kỳ thi còn giúp lựa chọn được học sinh xuất sắc của tỉnh để bồi dưỡng và tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023;

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh làm cơ sở để các đơn vị rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của những năm học tiếp theo.

Dựa trên hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Doãn Nhàn