Hai phương án cho kì thi Quốc gia

11/04/2020 06:30
(GDVN) - Nếu tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đề xuất Chính phủ xét đặc cách tốt nghiệp năm nay.

Học nghề đâu phải chỉ ra làm thợ!

24/04/2018 07:04
(GDVN) - “Doanh nghiệp cần gì, khi mà doanh nghiệp chưa chủ động đưa ra được các tiêu chí, cái họ cần thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cái gì?..."