Sau 2 năm không làm đúng ngành, cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí

06/07/2019 07:38
Linh Hương
(GDVN) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Giáo dục năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua.

Luật Giáo dục năm 2019 (gồm 9 chương, 115 điều), thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

So với quy định Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục 2019 đã quy định rõ chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm. 

Sau 2 năm không làm đúng ngành, cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí  ảnh 1
Sau 2 năm tốt nghiệp mà không làm đúng ngành, cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Cụ thể, Luật Giáo dục 2019 quy định học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ.

Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo. Học sinh, sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí.

Quy định này nhằm khắc phục những hạn chế của chính sách không phải đóng học phí của học sinh, sinh viên sư phạm quy định tại Luật Giáo dục hiện hành (Điều 85).

Năm 2019, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường sư phạm giảm nhẹ khoảng 7,9%.

Cụ thể, đã có 115.311 nguyện vọng đăng ký vào trường sư phạm (trong đó nguyện vọng 1 là 39.789 em); trong khi con số tương ứng của năm 2018 lần lượt là 125.261 và 43.069)

Linh Hương