Tổ trưởng chuyên môn, quyền rơm vạ đá

23/11/2021 06:46
GDVN- Nhiệm kỳ của tổ trưởng chỉ có một năm nên nhiều thầy cô đang làm khá tốt công việc này nhưng vì áp lực quá nhiều nên có nhiều người hết nhiệm kỳ là họ xin nghỉ.

Tổ trưởng chuyên môn, anh là ai?

30/12/2019 06:39
(GDVN) - Tổ trưởng chuyên môn giỏi, năng động, mạnh toàn diện thì chất lượng giảng dạy của nhà trường sẽ luôn được giữ vững, nâng cao.