Tôi thích học sinh dám hỏi và dám...cãi

02/07/2019 06:06
(GDVN) - Cô Phạm Thị Nhuần- giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đã nghiệm ra điều đó sau 9 năm giảng dạy ở đây.