Có 2 địa phương mà 100% học sinh trường chuyên đều đạt học lực Giỏi

30/03/2022 06:50
Hà Anh
GDVN- Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 38/61 tỉnh (chưa tính Ninh Thuận và Quảng Ngãi) có tỉ lệ học sinh giỏi trường chuyên đạt 70% trở lên

Sau 10 năm thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chất lượng giáo dục trong các trường chuyên có chuyển biến cơ bản theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới từng bước được cải thiện.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2010 – 2020, theo nguồn báo tỉ lệ học sinh giỏi của trường chuyên trong cả nước tăng dần qua các năm, từ 46.14% năm học 2010 – 2011 lên 76.39% năm học 2019 – 2020.

Ảnh từ báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ảnh 1

Ảnh từ báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Có 38/61 tỉnh (chưa tính Ninh Thuận và Quảng Ngãi) có tỉ lệ học sinh giỏi trường chuyên đạt 70% trở lên, trong đó có 2 tỉnh có 100% học sinh đạt học lực giỏi là Đà Nẵng và Thái Bình; 23/61 tỉnh (chưa tính Ninh Thuận và Quảng Ngãi) có tỉ lệ học sinh giỏi dưới 70%, trong đó tỉnh có tỉ lệ học sinh giỏi thấp nhất là Lai Châu là 29,04%.

Ảnh từ báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ảnh 2

Ảnh từ báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tỉ lệ học sinh trường chuyên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tăng từ 1.29% trong năm học 2010 – 2011 lên 2.46 trong năm học 2014-2015 và lên tới 6.2% năm học 2019 – 2020.

Ảnh từ báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ảnh 3

Ảnh từ báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để có được các kết quả này Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án, hệ thống các trường trung học phổ thông chuyên đã từng bước có những đối mới nhất định về các lĩnh vực như chương trình giáo dục trong trường chuyên; Đổi mới phương thức tuyển sinh; Nghiên cứu đổi mới việc tổ chức thi học sinh giỏi; tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển dự thi olympic quốc tế và khu vực; tăng cường các kỳ thi mang tính chất giao lưu giữa các trường chuyên thuộc các vùng trên cả nước; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá

Mặc dù chất lượng giáo dục tại các trường chuyên đã được cải thiện rõ rệt, kết quả đào tạo mũi nhọn được nâng cao tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống trường chuyên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc xây dựng Kế hoạch giáo dục của nhà trường ở một số nơi vẫn đang coi nặng việc tổ chức bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi, chưa tăng cường nhiều cho học sinh thêm các kỹ năng thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học và các kỹ năng mềm khác. Các chương trình tiên tiến của nước ngoài để đưa vào nhà trường tham khảo còn khiêm tốn; việc tổ chức dạy học thí điểm các môn khoa học bằng tiếng Anh còn hạn chế.

Nguyên nhân một phần do nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý về mục tiêu của trường chuyên là phát triển toàn diện học sinh năng khiếu còn chưa được đồng bộ. Nhiều trường chưa thực sự tự chủ về chuyên môn, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục đặc thù của riêng trường mình phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng đối tượng học sinh. Năng lực ngoại ngữ của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh còn hạn chế cũng là một trong những rào cản trong việc đưa các trường chuyên tiếp cận với các chương trình tiên tiến trên thế giới.

Hà Anh